Klauzula informacyjna

Administrator Państwa danych, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą : „Filtrowa.pl Michał Szlaski” z siedzibą w Warszawie (02-056) przy ulicy Filtrowej 63, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje że :

Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności: telefoniczny kontakt z klientem, prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej oraz pisemnej, podpisanie umów pośrednictwa, administrowanie nieruchomościami przeznaczonymi pod wynajem, rozliczenie z biurem nieruchomości, realizacja wymogów księgowo-podatkowych.

Zobowiązuje się chronić Państwa dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy.

Dane osobowe klienta będą udostępniane lub powierzane innym odbiorcom (biuro notarialne, biuro księgowo-kadrowe, biuro prawne, bank, inne biuro nieruchomości w ramach współpracy przy realizacji zadań powierzonych w umowie).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora.

Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń).

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

W przypadku, jeśli umowa pośrednictwa nie zostanie z klientem zawarta, dane osobowe zostaną trwale usunięte z bazy danych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.

Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art.22 ust 1 i 4) w celu doboru spersonalizowanej oferty spełniającej oczekiwania i warunku klienta.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub gdy przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.